Pressinformation:
Borås stads historia III

Omstrukturering och anpassning 1920-2000

Lennart Andersson Palm

Slut i lager

I tre vackra band presenteras här Borås stads historia, en stad vars exceptionella utveckling ger en intressant belysning åt ekonomisk och
samhällelig utveckling även i övriga Sverige. Till exempel är skildringen av hur textilindustrin försvann och hur man i Borås framgångsrikt lyckades omorientera sig mot andra branscher högaktuell och man kan lätt dra paralleller till andra svenska städer.

I band III, Omstrukturering och anpassning 1920–2000,
kan man läsa om hur mellankrigstidens protektionism, efterkrigstidens rekordår och den nya ekonomin efter 1970-talets oljekris skapade nya betingelser för Borås och krävde omstrukturering och anpassning.

TitelBorås stads historia III: Omstrukturering och anpassning 1920-2000
FörfattareLennart Andersson Palm
Ämne,
ISBN978-91-85377-34-3
Art. nr.3315
Sidantal525
Storlek170 x 240 mm
Utgiven2005
LagerstatusSlut i lager
IllustreradFärg och sv/v
Pris264 kr

Om författaren

Borås stads historia III

Första recensionsdatum: 7 december 2005

Pressbilder