Invandrat & utvandrat

Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv

Ann Pålsson (red.)

Stockholm – mer internationellt än vad man kan tro!

Svensk byggnadshistoria är inte bara svensk. Sedan Stockholm bildades i den äldsta stadskärnan Gamla stan har man tagit emot människor och intryck från världens olika hörn. Stockholms arkitektur och stadsplanering har i sin tur influerat många andra länder.

Invandrat och utvandrat behandlar det internationella utbytet under olika epoker. Vad har vi hämtat utifrån, hur har det omtolkats här och vad har vi i vår tur bidragit med till omvärlden?

I samfundet S:t Eriks årsbok 2016 skriver 18 experter – forskare, stadsplanerare, arkitekter, konstvetare, museiintendenter, historiker och arkeologer – om hur invandrare från när och fjärran fört med sig kompetens, kontakter och kreativitet i skapandet av Stockholm under olika epoker. Även det allt större resande och informationsutbytet genom tidskrifter med flera kanaler har haft betydelse för såväl vår import som vår export.

Boken ger en fascinerande översikt av idéer, ideal och funktion, från medeltiden över 1600-talets stormaktstid, 1700-talets gustavianska epok, 1800-talets empirestad och 1900-talets modernism fram till idag år 2016.

Pressröster om boken:

»Författarna lyckas mycket väl med sina ambitioner och visar på ett övertygande sätt hur Stockholm har påverkats av utbyten och impulser utifrån och hur staden i sin tur påverkat andra kulturer och länder. Genom det långa tidsperspektivet får läsaren en utomordentligt god uppfattning om olika kulturimpulser och utbyten fram till vår egen tid. Denna välskrivna och genomarbetade samt för målgruppen lättlästa bok vänder sig till en bred kulturhistoriskt intresserad allmänhet. Den är även lämplig på universitetsnivå. Det är en mycket vacker bok med en utmärkt layout och ett omfattande bildmaterial av mycket hög klass som lockar till läslust och fortsatta studier.« Bibliotekstjänst

Om författaren

Ann Pålsson (red.)

Ann Pålsson (red.)

Ann Pålsson är redaktör, förläggare, projektledare och pr-konsult med mångårig bakgrund inom förlagsverksamhet och journalistik. Hon är redaktör för Samfundet S:t Eriks årsbok och har hittills producerat titlarna Stockholms byggnadskultur (2014), Gamla Stan (2015) och Invandrat och utvandrat (2016).

Invandrat & utvandrat
TitelInvandrat & utvandrat: Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv
FörfattareAnn Pålsson (red.)
Ämne, , , ,
ISBN9789175454344
Sidantal224
Utgiven2016
IllustreradRikt illustrerad med färgfoton och illustrationer
OmslagElsa Wohlfahrt Larsson
Pris239 kr