Rasism

En historisk översikt

George M. Fredrickson

Slut i lager

Vad är rasism? Hur kan vi förklara dess uppdykande i Europa mot slutet av medeltiden? Har kristendomen bidragit till eller motverkat rastänkandets utveckling? Hur kan det komma sig att det var just
i västvärlden som rasismen utvecklades till en fullgången ideologi?
Dessa och många andra frågor besvaras i Rasism. En historisk översikt. Georg M. Fredrickson menar att rasismens rötter går tillbaka till 1400-talets Spanien, då katolska teologer lanserade uttrycket ”blodets renhet”. Han följer sedan ideologins utveckling fram till våra dagar via den transantlantiska slavhandeln, upplysningsfilosofin, antropologins raskaraktäristiker, slaveriet i USA, den nazistiska judepolitiken och apartheidpolitiken i Sydafrika.
Få personer är så lämpade som Georg M. Fredrickson att på ett såpass begränsat utrymme teckna rasismens historia. Han har under nästan ett halvt sekel forskat, undervisat och skrivit dels om idéer och föreställningar i 1800-talets USA, dels om hur ”ras” och rasism konstruerats i USA, Europa och Sydafrika.
Utmärkande för Fredricksons texter är att han konsekvent använder sig av ett jämförande perspektiv. Till skillnad från annan forskning, som ofta tagit politiska hänsyn, för Fredrickson samman fenomen som andra forskare behandlar separat: antisemitism och tankarna om vit överhöghet.

Om författaren

George M. Fredrickson

George M. Fredrickson (1934-2008) var professor i amerikansk historia på Stanford University. Han var en pionjär inom fältet för rasismens historia. 1982 nominerades han till Pulitzer-priset.

Rasism
TitelRasism: En historisk översikt
FörfattareGeorge M. Fredrickson
Ämne,
ISBN978-91-89442-99-3
Art. nr.3182
Sidantal182
Storlek135*223
Utgiven2003
LagerstatusSlut i lager
ÖversättareChristian Thurban
IllustreradNej
OmslagMaria Jörgel Andersson
Pris49 kr