Vägar mot Lund

Anders Ödman, Maria Cinthio

»Denna mycket gedigna och fascinerade redogörelse för framväxten av den medeltida staden Lund med uppförandet av katedralen i fokus, presenterar ny, intressant forskning om Lunds historia som ger belägg för att staden grundades redan under Harald Blåtands tid … boken har ett fantastiskt bild- och kartmaterial och en mycket tilltalande layout.« Bibliotekstjänst

Harald Blåtand och Lund, källsprång och lera, kloster och slavar, oxar och stenblock, domkyrkans bergarter och stadens planläggning med käppar och rännor är några av de många byggstenar som sammanfogar innehållet i boken Vägar mot Lund. I denna antologi får vi till en början följa det lokala och internationella politiska spelet kring grundläggandet och utvecklingen av vad som blev det medeltida Danmarks ärkebiskopssäte och landets största myntort. Människorna, både de fria och de ofria, nås genom gravfynd, keramik och moderna analysmetoder.

Uppförandet av katedralen och dess föregångare följs från de geologiska förutsättningarna på platsen till byggandet av den ännu stående domkyrkan. De skånska stormännens långa erfarenhet av stora byggnadsprojekt tas upp till diskussion. Arbetsledning, arbetare, dragdjur, stentransportvägar, vagnar och andra delar i den stora och långa entreprenaden beskrivs. Utifrån stenanalyser i Lund leds vi till stenbrott i en stor del av Skåne. Boken visar olika vägar mot Lunds tidigaste historia men ännu finns spännande frågor som väntar på sina svar.

Redaktörer och författare till antologin Vägar mot Lund är Maria Cinthio och Anders Ödman. Texter har även skrivits av Lone Mogensen och Ulf Sivhed.

Om författarna

Anders Ödman

Anders Ödman

Anders Ödman, född 1950, är arkeolog och författare. Han var museichef för Lunds universitets historiska museum 1988-2002. Under senare år har han fokuserat på ett forskningsprojekt om byggandet av Lunds domkyrka, och hur transporten av sten och material bildade vägar mot staden. 2018 är Anders Ödman aktuell med den rikt illustrerade boken Vägar mot Lund, som  Läs mer »

Maria Cinthio

Maria Cinthio

Maria Cinthio är kulturvetare och författare. 2018 är hon aktuell med boken Vägar mot Lund, som skrivits tillsammans med Anders Ödman. Hon har tidigare bland annat skrivit boken De första stadsborna. Medeltida gravar och människor i Lund.

Vägar mot Lund Läs ett smakprov
TitelVägar mot Lund
FörfattareAnders Ödman, Maria Cinthio
Ämne, , ,
ISBN9789175456409
Sidantal350
Utgiven2018
IllustreradRikt illustrerad i färg och svartvitt
Pris269 kr