GöstaArvidsson

Gösta Arvidsson

Gösta Arvidsson (f 1947) är uppvuxen i Gustavsberg. Han var föreningen ”Gustavsbergs Porslinsmuseums vänner” förste ordförande. Då Keramiskt Centrum Gustavsberg AB drev museet var han dess styrelseordförande.

Gösta Arvidsson har skrivit ett dussin böcker i kulturhistoriska ämnen. Flera av dessa behandlar olika aspekter på Gustavsbergs porslinsfabrik och dess konstnärer.

  • GöstaArvidsson

Böcker

Layout 1

Gustavsberg

Form och funktion i folkhemmet

Gösta Arvidsson

En vacker bok om Gustavsbergs historia! »Boken kom ut första gången 2007 som ett modernt standardverk, en 400-sidors bjässe som  Läs mer »