J.F.C. Fuller

John Frederick Charles Fuller, mer känd som J.F.C. Fuller, född 1 september 1878 i Chichester, död 10 februari 1966, var en brittisk generalmajor, militärhistoriker, pansarspecialist och militärteoretiker. Genom att förena historisk kompetens med goda insikter i militärt agerande har flera av hans verk blivit militärhistoriska klassiker. I krigssammanhang utmärkte han sig under bland annat boerkriget och första världskriget.

 

Array

Böcker

DeAvgorandeSlagenI_PKT

De avgörande slagen del I, pocket

Från antiken till Hastings 1066

J.F.C. Fuller

»Dramatisk läsning för militärer, marknadsstrateger och historieintresserade.» Dagens Nyheter »Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet.» Insats  Läs mer »

DeAvgorandeSlagenII_PKT

De avgörande slagen del II, pocket

J.F.C. Fuller

»Dramatisk läsning för militärer, marknadsstrateger och historieintresserade.» Dagens Nyheter »Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet.» Insats  Läs mer »

DeAvgorandeSlagenIII_PKT

De avgörande slagen III, pocket

J.F.C. Fuller

Många militära slag har fått stor betydelse för den världshistoriska utvecklingen. Genom att studera äldre slag har fältherrar och makthavare  Läs mer »

DeAvgorandeSlagenIV_PKT

De avgörande slagen IV, pocket

J.F.C. Fuller

Många militära slag har fått stor betydelse för den världshistoriska utvecklingen. Genom att studera äldre slag har fältherrar och makthavare  Läs mer »

DeavgorandeslagenIV

De avgörande slagen, band IV

Från cirka 1870 till 1920

J.F.C. Fuller

De avgörande slagen består av fyra band vilka sammantaget beskriver krigskonsten under 2 500 år. Den brittiske militärhistorikern J F  Läs mer »

DeavgorandeslagenI

De avgörande slagen, band I

Från antiken till Hastings 1066

J.F.C. Fuller

De avgörande slagen består av fyra band vilka sammantaget beskriver krigskonsten under 2 500 år. Den brittiske militärhistorikern J F  Läs mer »

DeavgorandeslagenII

De avgörande slagen, band II

Från högmedeltid till Leuthen 1757

J.F.C. Fuller

De avgörande slagen består av fyra band vilka sammantaget beskriver krigskonsten under 2 500 år. Den brittiske militärhistorikern J F  Läs mer »

DeavgorandeslagenIII

De avgörande slagen, band III

Från 1789 till 1870

J.F.C. Fuller

De avgörande slagen består av fyra band vilka sammantaget beskriver krigskonsten under 2 500 år. Den brittiske militärhistorikern J F  Läs mer »

De avgörande slagen, I-IV

Alla fyra banden

J.F.C. Fuller

De avgörande slagen består av fyra band vilka sammantaget beskriver krigskonsten under 2 500 år. Den brittiske militärhistorikern J F  Läs mer »