Karin Tegenborg Falkdalen, Foto Roland Falkdalen

Karin Tegenborg Falkdalen

Författaren Karin Tegenborg Falkdalen är fil.dr i idéhistoria och arkivchef. I sin avhandling ”Kungen är en kvinna: Retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid” (2003), undersökte hon den debatt som fördes under tidigmodern tid huruvida en kvinna borde, kunde och skulle styra ett rike eller inte? Under sin forskning kom hon även in på den traditionella rollen för en kvinnlig medlem i en kungafamilj, den som hustru eller dotter till en kung. Detta resulterade i boken om Gustav Vasas döttrar. Hon har medverkat i flera sammanhang där frågor som rör den svenska monarkin, kvinnliga monarker samt drottning- och prinsessrollen uppmärksammats.

Fotograf: Roland Falkdalen

  • KarinTegenborgFalkdalen
  • Karin Tegenborg Falkdalen, Foto Roland Falkdalen
  • Karin Tegenborg Falkdalen, Foto Roland Falkdalen

Böcker

VasaDottrarna

Vasadöttrarna

Karin Tegenborg Falkdalen

Katarina, Cecilia, Anna, Sofia och Elisabet. Så hette Gustav Vasas fem döttrar. De har länge levt i skuggan av sina  Läs mer »

VasaDottrarna

Vasadöttrarna, e-bok

Karin Tegenborg Falkdalen

»En fängslande läsning.« Dagens Nyheter Katarina, Cecilia, Anna, Sofia och Elisabet. Så hette Gustav Vasas fem döttrar. De har länge levt  Läs mer »

Vasadöttrarna

Vasadöttrarna, pocket

Karin Tegenborg Falkdalen

»En fängslande läsning.« Dagens Nyheter Katarina, Cecilia, Anna, Sofia och Elisabet. Så hette Gustav Vasas fem döttrar. De har länge levt  Läs mer »