Katarina Wikars, Foto Mattias Ahlm

Katarina Wikars

Katarina Wikars är producent på Sveriges Radio. År 2001 fick hon Sveriges Författarförbunds radiopris.

Fotograf: Mattias Ahlm

  • Katarina Wikars, Foto Mattias Ahlm

Böcker

Atomtorg_porrharar_hitlerslussar

Atomtorg, porrharar & Hitlerslussar

160 genom Baltikum

Jan Jörnmark, Katarina Wikars

I september 1939 startade Hitler attacken mot Polen. En utdragen europeisk tragedi skulle nu kulminera i världskrig, förintelsen och järnridån.  Läs mer »