LarsMagnarWebb,FotoKarolinaRosenqvist

Lars Magnar Enoksen

Lars Magnar Enoksen är författare, runolog och svensk mästare i glimabrottning. På Historiska Media har han utkommit med flera böcker som tar upp ämnen som runor, vikingatida stridskonst och fornnordisk mytologi. Den senaste i raden är Runor. Mästarens handbok (2015).

  • LarsMagnarEnoksen
  • LarsMagnarSmile,FotoKarolinaRosenqvist
  • LarsMagnarHalvfigur, FotoKarolinaRosenqvist
  • LarsMagnarHelfigur, FotoKarolinaRosenqvis
  • LarsMagnarTrad_FotoKarolinaRosenqvist

Böcker

DjurochNatur

Djur och natur i fornnordisk mytologi

Lars Magnar Enoksen

Vinden och åskan, vintern och sommaren, dagen och natten är exempel på naturfenomen som forntidens människor funderade över. De förklarade  Läs mer »

Djur o natur omslag

Djur och natur i fornnordisk mytologi, e-bok

Lars Magnar Enoksen

Vinden och åskan, vintern och sommaren, dagen och natten är exempel på naturfenomen som forntidens människor funderade över. De förklarade  Läs mer »

Fornnordiskmytologi

Fornnordisk mytologi

enligt Eddans lärdomsdikter

Lars Magnar Enoksen

I Fornnordisk mytologi har ett urval av den nordiska medeltidens mest betydelsefulla texter nyöversatts. Den ursprungligaste av den äldre Eddans  Läs mer »

FornnordiskMytologi_pkt

Fornnordisk mytologi, pocket

Enligt Eddans lärdomsdikter

Lars Magnar Enoksen

I Fornnordisk mytologi har ett urval av den nordiska medeltidens mest betydelsefulla texter nyöversatts. Runforskaren Lars Magnar Enoksen tolkar de  Läs mer »

Gudarochgudinnor

Gudar och Gudinnor i Norden

Lars Magnar Enoksen

Gudar och gudinnor i Norden är en kortfattad, överskådlig och läsvänlig bok om fornnordiska gudomligheter. Här presenteras deras egenskaper och  Läs mer »

Gudarochgudinnor

Gudar och Gudinnor i Norden, e-bok

Lars Magnar Enoksen

Gudar och gudinnor i Norden är en kortfattad, överskådlig och läsvänlig bok om fornnordiska gudomligheter. Här presenteras deras egenskaper och utmärkande  Läs mer »

Lillabokenomrunor

Lilla boken om runor

Lars Magnar Enoksen

I Lilla boken om runor sammanfattar runologen Lars Magnar Enoksen sina kunskaper om vårt äldsta bevarade skriftspråk. Med text och  Läs mer »

utkast.indd

Lilla boken om runor, e-bok

Lars Magnar Enoksen

I Lilla boken om runor sammanfattar runologen Lars Magnar Enoksen sina kunskaper om vårt äldsta bevarade skriftspråk. Med text och bild beskrivs  Läs mer »

Runor

Runor

Historik - Tydning - Tolkning

Lars Magnar Enoksen

Runor – dessa stolt karska tecken har alltid haft ett starkt symbolvärde, alltsedan de första runmästarna för nästan 2000 år  Läs mer »

Runor

Runor

Mästarens handbok

Lars Magnar Enoksen

Mästarens handbok i konsten att läsa, skriva och tolka runor! Vad kan du om runor? Förundras du av de gåtfulla  Läs mer »

Runor_pkt

Runor, e-bok

Historia, tydning, tolkning

Lars Magnar Enoksen

I spåren av det ökande intresset för historia har nyfikenheten för våra äldsta skrivtecken vuxit fram. Mycket har skrivits om  Läs mer »

Runor

Runor, e-bok

Mästarens handbok

Lars Magnar Enoksen

Mästarens handbok i konsten att läsa, skriva och tolka runor! Vad kan du om runor? Förundras du av de gåtfulla  Läs mer »

Runor_pkt

Runor, pocket

Historia, tydning, tolkning

Lars Magnar Enoksen

I spåren av det ökande intresset för historia har nyfikenheten för våra äldsta skrivtecken vuxit fram. Mycket har skrivits om  Läs mer »

Skanskafornminnen

Skånska fornminnen

Lars Magnar Enoksen

Skåne tillhör de regioner i Skandinavien som tidigast befolkades, vilket gör en rundresa i 2000-talets landskap till en spännande historisk  Läs mer »

Skanskarunstenar

Skånska runstenar, Storpocket

Lars Magnar Enoksen

I Skåne känner man till drygt 60 runstenar som daterar sig från nordisk vikingatid. Stenarnas inskrifter är ovärderliga källor till  Läs mer »

Vikingarnasord

Vikingarnas egna ord

Lars Magnar Enoksen

Lars Magnar Enoksen visar vad som döljer sig bakom de mer än tusen år gamla texterna från vikingatiden. Tidigare har  Läs mer »

Vikingarnasord

Vikingarnas egna ord, e-bok

Lars Magnar Enoksen

Lars Magnar Enoksen visar vad som döljer sig bakom de mer än tusen år gamla texterna från vikingatiden. Tidigare har  Läs mer »

Vikingarnasstridskonst

Vikingarnas stridskonst

Lars Magnar Enoksen

De nordiska vikingarna är kända världen över för sina långväga färder i öst- och västerled, liksom deras erövringar i Gårdarike  Läs mer »

Vikingarnasstridskonst_pkt

Vikingarnas stridskonst, e-bok

Lars Magnar Enoksen

Vikingarna var erkänt skickliga krigare i de flesta former av vapenkamp, och hade sinsemellan en rad uttalade stridsideal. Lars Magnar  Läs mer »

Vikingarnasstridskonst_pkt

Vikingarnas stridskonst, pocket

Lars Magnar Enoksen

Vikingarna var erkänt skickliga krigare i de flesta former av vapenkamp, och hade sinsemellan en rad uttalade stridsideal. Lars Magnar  Läs mer »