PeterRyberg,FotoMagdalenaJohansson

Peter Ryberg

Peter Ryberg är en gymnasielärare med ett brinnande historieintresse. Våren 2018 är han aktuell med boken Okända fakta om andra världskriget, som han skrivit ihop med sin kollega Niclas Hermansson.

Foto: Magdalena Johansson

  • PeterRyberg
  • PeterRyberg,FotoMagdalenaJohansson

Böcker

OmslagsdummiesLillaformatet.indd

Okända fakta om andra världskriget

Niclas Hermansson, Peter Ryberg

Okända fakta om andra världskriget. Historien är fylld av sådant som oförtjänt har förblivit okänt, glömts bort, ignorerats eller gallrats  Läs mer »