7 Mar

Svante Norrhem gästar Sörmlands museum 7-8 mars!

Två kvällar i mars gästar historikern Svante Norrhem Nyköping. Norrhem, som till vardags är historieprofessor vid Umeå universitet, ska dels tala om svensk HBT-historia och dels om kvinnors informella makt under 1600- och 1700-talet.

 

Onsdagen den 7 mars besöker han Å-husets cafeteria på Ö Trädgårdsgatan 2. Namnet på författarkvällen är ”Bögar, flator och transor! – om svensk HBT-historia”.

Utifrån boken ”Undantagsmänniskor – en svensk HBT-historia” som utkom 2008 och som han skrev tillsammans med Jens Rydström och Hanna Winkvist, berättar Svante Norrhem om en del av den svenska historien som gärna glöms bort. Har homosexualitet alltid funnits, hur har synen på bisexualitet förändrats i historien och är det egentligen ”normalt” att vara straight? Den typen av frågor tas upp under kvällen.

 

Under rubriken ”Kvinnor vid maktens sida” talar Norrhem på Internationella kvinnodagen den 8 mars i Olrogsalen, Culturum.

Från sin bok ”Kvinnor vid maktens sida” som utkom 2007, och de rosade biografierna om Ebba Brahe och Carl och Christina Piper, föreläser Svante Norrhem om kvinnors informella makt under 1600- och 1700-talet.

 

Båda föreläsningarna börjar 18.30 och entrén är 60 kr per kväll. Köp biljetter på Culturums webbplats eller på Stadsbiblioteket. Det går också bra att köpa biljett i Å-huset innan föredraget den sjunde mars.

Arr: Kultur & Fritid, Sörmlands museum

 

Svante Norrhem, Foto Annika Olsson

Svante Norrhem, Foto Annika Olsson

Kalenderdatum: 7 mar 2012, 18:30