Hallå där, Dick Harrison! Aktuell med en ny bok om Kalmars historia.

DickHarrison_Webb2Nya arkeologiska utgrävningar i Kalmar har väckt sensation inom forskarvärlden. Vad är det för fynd och vad gör dem så banbrytande? 
– Först och främst har man hittat så viktiga fynd på Slottsholmen att stadens äldsta historia måste skrivas om. Kalmar är mycket äldre än vi hittills trott. Det framstår nu som klart att det fanns en stadsbebyggelse på holmen innan slottet byggdes, redan i mitten av 1100-talet. Dessutom har man hittat nya fynd i Kalmar gamla stad, som visar att staden var mycket praktfullare och rikare än man tidigare anat.

Hur kommer det sig att du tog dig an uppdraget att skriva Kalmars reviderade historia?
– Det är ytterst sällan en historiker får möjlighet att skriva böcker som verkligen välter upp och ned på etablerade uppfattningar. Det är också ovanligt att man som historiker får tillfälle att kombinera pinfärska arkeologiska rön med forskning i skriftliga källor. Alltså är ämnet mycket lockande. Dessutom tycker jag om Kalmar. Min fru och jag gifte oss till och med i stadens slottskyrka.

I din bok får vi även möta dåtidens mäktiga män och kvinnor, som Birger Jarl, unionsdrottningen Margareta, Karl XIV mfl. Hur påverkade de Kalmar då, och märks deras närvaro på något vis i staden idag? 
– Vi vet inte hur mycket de betydde för själva staden. Däremot för slottet. Erik XIV:s 1500-talsanda präglar fortfarande många av slottets rum. Birger jarl och hans familj var med extremt stor sannolikhet huvudansvariga för att slottet överhuvudtaget byggdes på 1200-talet. De enskilda människor som framför allt träder oss till mötes är vanliga kalmarborgare som lämnat avtryck i stadens tänkebok och i annat skriftligt vardagsmaterial. Däremot vet vi påfallande lite om vilka människor som tog initiativ till att bygga staden. Med ett undantag: det var Axel Oxenstierna och hans rådgivare som beslöt om rivningen och flytten på 1600-talet.

Vem tycker du ska läsa din bok? 
– Alla med ett minimum av intresse om äldre svensk historia i allmänhet och Kalmar i synnerhet.

KalmarsHistoria

Läs mer om boken Kalmars historia. Den begravda staden på denna länk!