Hallå där, Artur Szulc! Aktuell med boken Polens historia.

Hur kom det sig att du ville skriva en bok om Polens historia?

– Jag har fångat upp att det finns ett sug efter en lättillgänglig översikt; särskilt som svensk turism i Polen ökar. Det finns även ett ökat politiskt intresse för Polen och min bok ger en kunskapsbas att stå på om man vill skapa sig en viss förståelse för utvecklingen i landet.

2018 är det 100 år sen Polen återuppstod som självständig nation efter 123 år av ofrihet. Hur har landet präglats av sitt dramatiska förflutna? 

– Dels har delningar, krig och ockupationer givetvis försenat Polens demokratiska och samhälleliga utveckling; dels har det skapat motsägelsefulla nationella karaktärsdrag. Polacker har förenats i kampen mot förtryck men samtidigt haft svårt att hålla sams inbördes om vägen framåt. Ockupationsmakter har också ställt polacker mot varandra vilket alltid skapat interna motsättningar.

Polen har på senare tid hamnat i blickfånget av politiska skäl. Kortfattat, hur ser den politiska situationen ut idag?

– Polen styrs av det socialkonservativa partiet Lag och rättvisa som har egen majoritet i riksdagen. Regeringen har genomfört flera kritiserade reformer (exv. en ny medielag som reglerar hur chefer inom public service tillsätts) som lett till ökad makt åt regeringen. Reformerna har mötts av protester men opinionsundersökningar visar att Lag och rättvisa alltjämt har störst stöd vilket kan bero på att man driver en ekonomisk vänsterpolitik som tilltalar svagare grupper samt barnfamiljer.

Att omvärldens intresse för Polen har tilltagit de senaste åren återspeglas även i ökad turism. Har du någon favoritplats i Polen som man inte får missa att besöka?

– Jag måste nog säga Kraków men rekommenderar också Wrocław som är ett litet Venedig med sina kanaler och många broar.

Du har tidigare skrivit en kritikerrosad bok om nazityskarnas förintelseläger. Boken med titeln I skuggan av Auschwitz finns nu utgiven som pocket. Har du fler ämnen som du gärna vill utforska framöver?

– Jag har redan påbörjat ett nytt bokprojekt, men det är inte officiellt ännu. Jag kan säga så mycket att det blir en militärhistorisk bok om en konflikt som inte har någon direkt koppling till Polen.

Slutligen, vem tycker du ska läsa din nya bok om Polens historia?

– Jag tycker givetvis att alla med ett grundläggande historieintresse ska läsa den.

Läs ett smakprov ur boken här!

Köp Polens historia för endast 229 kr här. 

PolensHistoriaISkugganAvAuschwitzPKT